Etusivu

Emolehmätuotanto

Jalostus 

Myytävät

Elämää karjatilalla

Linkkejä

Ajo-ohjeet

 
 

Jalostuksella tehostetaan lihantuotantoa

 
 

Jalostuksen tavoitteena on saada lihantuotantoon yhä parempia sonneja ja lehmiä. Hyvän jalostuseläimen hankkiminen karjaan on panostus pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi hyvä siitossonni voi tuottaa lihakarjaan vuosittain jopa kymmeniä jälkeläisiä, joiden paremman perimän ansiosta karjan kokonaistuotto paranee merkittävästi. Koska siitossonnin perimä vaikuttaa edelleen sen jälkeläisten jälkeläisissä, hyvän sonnin hankinta näkyy tuloksen paranemisena vielä vuosien ajan.

Tilamme on Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan (SKJO/FABA) jäsen, ja olemme mukana emolehmätarkkailussa. Eläimistämme kerätään paino- ja poikimatietoja,


Karho-ojan Titaani

 
 

joiden perusteella eläimillemme lasketaan jalostusarvot. Jalostusarvot eli -indeksit kertovat eläinten jalostuksellisesta tasosta: siitä, millaisia ominaisuuksia ne periyttävät jälkeläisilleen. Eläimen syntymäpainon, 200 päivän painon ja vuodenpainon mukaan eläin saa vastaavat indeksit, jotka kuvaavat mm. sitä, millaisia syntymäpainoja eläin periyttää, millainen sen oma kasvukyky on ja miten se periyttää kasvukykyään jälkeläisilleen. Lehmillä lisäksi tärkeä indeksi on emo-ominaisuuksia kuvaava emoindeksi.
Yksittäisistä jalostusarvoista muodostetaan kokonaisjalostusarvo, jossa painottuvat eri ominaisuudet tärkeyden mukaan. Siitoseläimen valinnassa jalostusarvojen lisäksi kannattaa katsoa myös eläimen rakennetta, erityisesti jalkoja. Myös eläimen luonnetta tulee arvioida, sillä rauhallisia eläimiä on helppo käsitellä.

 

 
 

"Charolaiset" hyvä valinta lihantuotannossa

Charolais on kookkain nautakarjarotu. Kotimaassaan Ranskassa sitä on alun perin käytetty vetojuhtana, mikä näkyy yhä eläinten suurena kokona ja vahvuutena. Rodulle tyypillinen ominaisuus on erinomainen lisäkasvukyky. Charolais-nautaa voi ruokkia voimaperäisesti, eikä se silti rasvoitu. Charolais-eläimet saavuttavatkin nopeasti suuren teuraspainon. Rodun hyvät kasvuominaisuudet saadaan esille myös risteytyskäytössä.

Charolais-karjassa on sarvellinen (ranskalainen) ja sarveton (kanadalainen) linja. Me pidämme nupoutta yhtenä hyvänä jalostusominaisuutena, koska syntymänupous vähentää työtä ja lisää työturvallisuutta lihakarjatilalla. Nupot charolaiset

 
 

tunnetaan helpoista poikimisistaan, ja vasikat ovatkin virkkuja ja lähtevät syntymänsä jälkeen nopeasti liikkeelle.

Tilamme on Suomen Charolaisyhdistys ry:n jäsen. Lue lisää charolaisista yhdistyksen kotisivuilta www.charolais.fi.

 

Karho-ojan karjatila Oy, Juha Räisänen, Suokyläntie 511, 91500 Muhos
p. 040 5454 155, juha.raisanen(a)karho-oja.com